AGIR Prahova

Activitati AGIR Prahova

16 - 19 Iunie 2024Participarea cu lucări științifice, sub egida AGIR și ASTR, la Forumul Regional al Energiei - FOREN 2024

Participarea cu lucări științifice, sub egida AGIR și ASTR, la Forumul Regional al Energiei - FOREN 2024


Neptun, Constanța, ROMÂNIA.


Responsabili: Comitetul Sucursalei AGIR-PH; Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR – CME).

Colaboratori: CNR-CME; UPG; ASTR; AGIR; Membrii Sucursalei AGIR-PH. FOREN reprezintă o platformă unică de comunicare și schimb de informații pentru reprezentanții sectorului energetic din România și din regiune și este un eveniment de tradiție, organizat la fiecare doi ani de către Asociația CNR-CME.

permanent 2024Promovarea AGIR în vederea atragerii de noi membri individuali şi colectivi

Promovarea AGIR în vederea atragerii de noi membri individuali şi colectivi


Sediul Sucursalei AGIR-PH


Responsabili: Comitetul Sucursalei AGIR-PH.

Colaboratori: Membrii Sucursalei AGIR-PH. Prezentarea AGIR şi discuţii.

mai & septembrie 2024Dezbateri despre viitorul învățământului ingineresc în industria petrolieră și sectorul energetic din România

Dezbateri despre viitorul învățământului ingineresc în industria petrolieră și sectorul energetic din România


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești


Responsabili: Comitetul Sucursalei AGIR-PH.

Colaboratori: Membrii Sucursalei AGIR-PH; Colegii/Licee/Societăți/ Companii/ Organizații cu domeniul de activitate în industria petrolieră și energetică; UPG- Ploiești. Discuții cu cadrele didactice, elevi, studenți si agenți economici din industria petrolieră și energetică.

martie & noiembrie 2024Participarea la simpozioane științifice organizate de AGIR București și/sau alte sucursale AGIR

Participarea la simpozioane științifice organizate de AGIR București și/sau alte sucursale AGIR


AGIR


Responsabili: Comitetul Sucursalei AGIR-PH.

Colaboratori: AGIR; sucursale AGIR. Participarea la simpozioane cu lucrări științifice din tematica manifestărilor.