AGIR Prahova

Activitati AGIR Prahova

25-28 Mai 2023Conferința Internațională Studențească

Conferința Internațională Studențească


UPG-PLOIEȘTI, Sala AP9


Responsabili: Prof. univ. dr. ing. dipl. DHC. Lazăr AVRAM - Decan IPG; Șef lucr. dr. ing. dipl. Iuliana GHEȚIU - Prodecan IPG

Colaboratori: UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI: Conf. univ. dr. ing. dipl. Alin Diniță - RECTOR; Sucursala Prahova a AGIR: Dr. ing. dipl. Valentin-Paul Tudorache - PREȘEDINTE Este o manfestare științifică tradiționala care a ajuns la a IV-a ediție și contribuie la formarea de echipe mixte studenți - cadre didactice - ingineri din domeniul industriei de petrol și gaze.

08 Februarie 2023PCI PAGINA SUCURSALEI PRAHOVA A AGIR

PCI PAGINA SUCURSALEI PRAHOVA A AGIR


UPG-PLOIEȘTI, Sala Ep3


Responsabili: Dr. ing. dipl. V. Tudorache - Președinte AGIR-PH; Dr. ing. dipl. I. Ghețiu - Secretar AGIR-PH

Colaboratori: Prof. univ. dr. ing. dipl. DHC. Ghe. Manolea - Vicepreședinte AGIR și Președinte Sucursala Dolj a AGIR; Doamna Andreea Ploesteanu - Șef Dept. Relatii & Organizare AGIR Având în vedere importanța site-ului AGIR pentru creșterea vizibilității, respectiv informațiile care trebuie incluse pe pagina Sucursalei Prahova, s-a organizat întâlnirea de lucru în care a fost prezentată și discutată Procedura de completare a informațiilor specifice, respectiv: Procedura de actualizare pagina "Activități (Program de activitate)"; Procedura de actualizare pagina "Știri locale".
Întâlnirea, cu durata de 50 minute, s-a desfășurat online, pe Platforma Zoom, între orele 16:00 - 17:00.

12 Ianuarie 2023CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR SUCURSALEI AGIR PRAHOVA

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR SUCURSALEI AGIR PRAHOVA


UPG-PLOIEȘTI, Sala EII3


Responsabili: COMITETUL SUCURSALEI AGIR PRAHOVA: Prof. univ. dr. ing. dipl. DHC. L. AVRAM - Președinte; Dr. ing. dipl. V. TUDORACHE - Vicepreședinte

Colaboratori: MEMBRII SUCURSALEI AGIR PRAHOVA În conformitate cu Statutul Asociatiei Generale a Inginerilor din România, respectiv prevederile generale de organizare și conducere, scopul și obiectivele AGIR, dispozițiile generale, drepturile și obligațiile membrilor săi, COMITETUL SUCURSALEI AGIR PRAHOVA
CONVOACĂ
Adunarea Generală a Membrilor Sucursalei şi invită toţi membrii să participe pentru data de 12 ianuarie 2023, orele 11:30, la sediul sucursalei AGIR PRAHOVA din Ploiești, B-dul Bucureşti, nr. 39 (UPG), pentru votarea următoarelor puncte de pe
ORDINEA DE ZI:
1.Alegerea CONDUCERII SUCURSALEI AGIR PRAHOVA:
•PREȘEDINTE: Dr. ing. dipl. V. TUDORACHE
•VICEPREȘEDINTE: Dr. ing. dipl. C. EPARU
•SECRETAR: Dr. ing. dipl. I. GHEȚIU
2.Desemnarea Domnului Prof. univ. dr. ing. dipl. DHC. Niculae-Napoleon ANTONESCU în funcția de PREȘEDINTE DE ONOARE al SUCURSALEI AGIR PRAHOVA.