AGIR Prahova

Cum ma inscriu?

Image 1

Membri Individuali

Membri Individuali

• Descarcati formularul de inscriere aici
• Completati datele cerute de formular
• Depuneti la sediu, transmiteti prin email sau prin posta, conducerii filialei, sucursalei sau societatii pentru care ati optat, cererea de inscriere impreuna cu doua fotografii color tip legitimatie si cite o copie de pe diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior si de pe alte documente care atesta titlurile pe care le mentionati in cerere.
• Platiti sau trimiteti prin banca, filialei, sucursalei sau societatii pentru care ati optat, suma de bani reprezentand taxa de inscriere si cotizatia; pe documentul de trimitere faceti mentiunea “taxa de inscriere si cotizatie pentru membru AGIR”.
• La adresa de e-mail pe care o mentionati in cerere veti primi un raspuns iar daca acesta este afirmativ veti primi si o parola cu care veti avea acces la datele personale din site-ul AGIR pe care le veti actualiza cand este cazul cat si pentru a vizualiza situatia cotizatiilor personale.

Image 2

Membri colectivi

Membri colectivi

Pentru a deveni membru colectiv al AGIR este necesara incheierea unei conventii intre solicitant si AGIR prin care se stabilesc drepturile si obligatiile ce revin fiecarei parti. (solicitati formularul de conventie)

Image 3

Membri sustinatori

Membri sustinatori

Pentru a deveni membru colectiv al AGIR este necesara incheierea unei conventii intre solicitant si AGIR prin care se stabilesc drepturile si obligatiile ce revin fiecarei parti. (solicitati formularul de conventie)

Image 3

Titlu EURING

Titlu EURING

Acest titlu este acordat de Federatia Europeana a Asociatiilor Nationale de Ingineri (FEANI) cu sediul la Bruxelles si ofera o garantie, in spatiul european, a competentelor profesionale ale celui care-l detine.
Comisia Europeana a recomandat tarilor membre ale Uniunii Europene ca detinatorul titlului EUR ING sa nu mai efectueze stagiu de adaptare sau sa fie supus unor probe de aptitudini atunci cand lucreaza in alta tara decat cea de origine.
Candidatura la acest titlu este o optiune individuala.
Candidatii la titlul EUR ING trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: http://www.agir.ro/titlueuring.php

Pentru anul 2020:

Cotizaţia de membru AGIR pentru anul 2020

  • – 25 lei înscrierea (include şi legitimaţie nouă);
  • – 60 lei cotizaţia anuală (studenţii din anul III si IV nu plătesc cotizaţie);
  • – 30 lei cotizaţia anuala pentru pensionari;
  • - Legitimatie 15 lei; (dacă aveti deja legitimaţie tip card, nu mai este nevoie să o schimbaţi)

Membrii AGIR cu domiciliul în străinătate:

  • 12 euro taxa de înscriere
  • 35 euro cotizaţia anuală

2. Membri colectivi

 • 200 lei taxa de înscrierea
 • 400 lei cotizatia anuala

3. Membri sustinatori

- Membri susţinători; minim: 1.000 lei.

4.Taxa EurIng - 250 Euro

5. Cotizaţia anuală SETEC (Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari si Consultanti) - 50 lei


Pentru anul 2021:

Cotizaţia de membru AGIR pentru anul 2021

  • – 50 lei înscrierea (include şi legitimaţie nouă);
  • – 150 lei cotizaţia anuală (studenţii din anul III si IV nu plătesc cotizaţie);
  • – 100 lei cotizaţia anuala pentru pensionari;
  • - Legitimatie 15 lei; (dacă aveti deja legitimaţie tip card, nu mai este nevoie să o schimbaţi)

Membrii AGIR cu domiciliul în străinătate:

  • 25 euro taxa de înscriere
  • 75 euro cotizaţia anuală

2. Membri colectivi

 • 500 lei taxa de înscrierea
 • 1000 lei cotizatia anuala

3. Membri sustinatori

- Membri susţinători; minim: 2.000 lei.

4.Taxa EurIng - 300 Euro

5. Cotizaţia anuală SETEC (Societatea Expertilor Tehnici Extrajudiciari si Consultanti) - 100 lei

Date facturare

  Asociatia Generala a Inginerilor din Romania
  CUI: RO 3162244
  CONT EURO: RO95 BTRL EUR CRT00W3590801, Banca Transilvania, Agenţia P-ţa Amzei
  CONT LEI: RO35 BTRL 0410 1205 W359 08XX ,Banca Transilvania, Ag. Piata Amzei
  CONT LEI: RO55 BRMA 0580 0580 0070 0000 ,Banca Romaneasca, Ag. Piata Amzei
  • Pot fi membri AGIR ingineri, studenti din ultimii 2 ani de invatamint superior tehnic, indiferent de specialitate sau activitatile desfasurate, inclusiv pensionari.
  • Pot fi membri asociati - persoane fizice care nu sint ingineri dar au preocupari interdisciplinare cu domenii ingineresti (fizicieni, matematicieni, informaticieni, arhitecti, economisti, medici etc.)

Drepturi membri

Drepturile membrilor individuali ai asociatiei sunt:
a. sa participe la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
b. sa fie sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
c. sa participe la activitatile de educatie continua;
d. sa fie informati si sa-si spuna parerea asupra activitatii A.G.I.R.;
e. sa faca parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
f. sa beneficieze de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si sa publice in acestea articole, studii etc.;
g. sa mentioneze in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
h. pot fi alesi si au dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.

Obligatii membri

Membrii individuali ai A.G.I.R. au urmatoarele obligatii:
a. sa recunoasca si sa respecte statutul asociatiei si Codul de etica a inginerului;
b. sa contribuie la realizarea obiectivelor asociatiei;
c. sa nu desfasoare activitati politice in cadrul asociatiei;
d. sa achite cotizatia de membru pana la 31 decembrie a fiecarui an, pentru anul urmator.
Membrii individuali ai asociatiei isi pierd aceasta calitate daca:
a. incalca grav prevederile statutului si ale Codului de etica a inginerului;
b. au fost condamnati definitiv pentru o fapta penala savarsita cu intentie in legatura cu exercitarea profesiunii, sau li s-a aplicat pedeapsa complementara a interdictiei exercitarii profesiunii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
c. desfasoara activitati cu caracter politic in cadrul A.G.I.R., sau de natura sa aduca prejudicii prestigiului asociatiei;
d. nu respecta conditiile care au stat la baza inscrierii in asociatie;
e. nu au platit cotizatia timp de doi ani consecutiv.
Membrilor A.G.I.R. li se suspenda aceasta calitate in caz de neplata a cotizatiei pe o perioada de un an.
Hotararea de retragere sau suspendarea a calitatii de membru este de competenta autoritatii care a aprobat inscrierea in asociatie, potrivit art.10 din statut.
Contestatia la masura luata se adreseaza Biroului executiv al Consiliului A.G.I.R. in termen de 15 zile de cand a luat la cunostinta de aceasta.
Pe perioada rezolvarii contestatiei, drepturile statutare ce le-au fost acordate sunt suspendate.
Membrii A.G.I.R. au dreptul de a se retrage din asociatie, pe baza unei cereri adresata conducerii organizatiei in care s-a inscris.